PRIVACYBELEID

Privacyverklaring Oppasservice De Nachtegaal
01-09-2020

Oppasservice De Nachtegaal gevestigd aan de Garenmarkt te Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Inhoud

 • Contactgegevens
 • Persoonsgegevens die wij verwerken
 • Waarom Oppasservice De Nachtegaal  gegevens nodig heeft
 • Hoe lang Oppasservice De Nachtegaal jouw gegevens bewaart 
 • Delen met anderen
 • In kaart brengen websitebezoek
 • Google analytics
 • Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
 • Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

1. Contactgegevens:

Postadres: Garenmarkt 38, 2311 PJ te Leiden

Vestigingsadres: Garenmarkt 38, 2311 PJ te Leiden
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 80104312
Telefoon: +31 (0) 611103030 (Tosca Angeline Hoekstra)

E-mailadres: info@oppasservicedenachtegaal.nl
Website van Oppasservice De Nachtegaal: www.oppasservicedenachtegaal.nl 

Vragen over het privacybeleid van Oppasservice De Nachtegaal kunnen aan mw. T. Hoekstra gesteld worden en zij is te bereiken via info@oppasservicedenachtegaal.nl

2. Persoonsgegevens die wij verwerken:

Oppasservice De Nachtegaal verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Oppasservice De Nachtegaal verstrekt. Oppasservice De Nachtegaal kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Gezinnen:

 • Voor- en achternaam
 • Voor- en achternaam kinderen
 • Geboortedatum kinderen
 • Geslacht kinderen
 • Bijzonderheden kinderen (rondom gezondheid, bevalling, geboorte)
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummers
 • E-mailadres
 • Via welk contact je bij ons bent gekomen
 • Afgenomen diensten

Oppas:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Je CV
 • De opleiding die je volgt
 • Je polisnummer aansprakelijkheidsverzekering 
 • VOG
 • Contactgegevens van 2 referenties
 • Noodnummer
 • Via welk contact je bent gekomen

Algemeen:

Je Ip-adres
Gegevens over jouw activiteiten op onze website
Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

3. Waarom Oppasservice De Nachtegaal gegevens nodig heeft

Oppasservice De Nachtegaal verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Oppasservice De Nachtegaal uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit de diensten die Oppasservice De Nachtegaal aanbiedt; het maken van een juiste match tussen gezin en oppas.

Verder verwerkt Oppasservice De Nachtegaal jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van de aanvraag
 • Het afhandelen van jouw betaling 
 • Verzenden van onze nieuwsbrief

Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Het doen van marktonderzoek en marketing- en verkoopactiviteiten (ook na beëindiging van het contract) ten behoeve van de dienstverlening en de verkoop van producten en diensten van Oppasservice De Nachtegaal.

Oppasservice De Nachtegaal analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. 

Oppasservice De Nachtegaal verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Daarnaast zijn er nog de gegevens die de nanny’s nodig hebben om goede zorg te kunnen leveren. Hierbij is een deel van de persoonsgegevens nodig, bijvoorbeeld je naam, telefoonnummer, adres en specifieke gegevens van jouw kinderen. Telefoonnummer en email adres versturen we alleen met uitdrukkelijke toestemming. Daarnaast hebben de nanny’s ook gegevens nodig over de hulpvraag en thuissituatie zodat ze goed weten wat zij moeten doen.

Een deel van de zorginformatie verandert over tijd. 

Oppasservice De Nachtegaal en de oppas houden elkaar op de hoogte via whatsapp en email.  Zo zorgen wij ervoor dat iedereen die bij de zorg van jouw kinderen betrokken zijn op de hoogte gebracht kunnen worden hoe de nachten verlopen en eventuele potentiële risico’s kunnen worden gesignaleerd. 

De nanny’s zijn goed geïnstrueerd over wat wel en niet over whatsapp mag worden gecommuniceerd. Er zal dan ook geen privacy gevoelige informatie in worden opgenomen die niet tot doel heeft de zorg te verbeteren.

4. Hoe lang Oppasservice De Nachtegaal jouw gegevens bewaart

Oppasservice De Nachtegaal bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.  Zo worden al de bij 2. genoemde persoonsgegevens bewaard, tot zeven jaar na beëindiging van de dienstverlening. Daarna worden de gegevens binnen één jaar onherleidbaar geanonimiseerd.

5. Delen met anderen

Oppasservice De Nachtegaal verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Uitsluitend de medewerkers in dienst van Oppasservice De Nachtegaal die daartoe zijn aangewezen door Oppasservice De Nachtegaal en die voor het uitoefenen van hun werk toegang nodig hebben tot deze gegevens. Oppasservice De Nachtegaal maakt gebruik van leveranciers (te noemen: Mailchimp, Strikingly, MoneyMonk, Google Drive) die in principe ook bij deze gegevens kunnen; dit is overeenkomstig met de AVG afgedekt in verwerkersovereenkomsten.

6. In kaart brengen websitebezoek

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Op de website van Oppasservice De Nachtegaal worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Oppasservice De Nachtegaal gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 7. Google analytics

Oppasservice De Nachtegaal maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Oppasservice De Nachtegaal te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Oppasservice De Nachtegaal heeft hier geen invloed op.

Oppasservice De Nachtegaal heeft Google geen toestemming gegeven om via Oppasservice De Nachtegaal verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Oppasservice De Nachtegaal en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@oppasservicedenachtegaal.nl

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 1 week, op jouw verzoek .

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Oppasservice De Nachtegaal neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Oppasservice De Nachtegaal maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Oppasservice De Nachtegaal via info@oppasservicedenachtegaal.nl